Jak číst fakturu za elektřinu

Faktury za energie jsou pro laika nepřehledné a zbytečně složité. Jak se v nich vyznat a zjistit, zdali naše cena nepřevyšuje běžný standard? A máme vůbec šanci poznat, že něco není dobře, abychom mohli případně vznést reklamaci?

Rozklíčujte jednotlivé položky na faktuře
Zkontrolujte, zda ceny odpovídají ceníku dodavatele
Nenechte se oškubat, pokud faktura není v pořádku

Z čeho se vlastně faktura skládá

Povinný rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování jsou stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu. Faktura se skládá ze tří částí, z obecné ČÁSTI A, podrobné (detailní) ČÁSTI B a doprovodné ČÁSTI C.

Při zjišťování cen je podstatné vědět, „kam se dívat“. Platba je rozdělena položky, které jsou státem regulované, standardně označované jako „regulované platby za dopravu elektřiny“. Ty jsou určovány státem a jejich výši není možno ovlivnit. Naopak „platby za silovou elektřinu“ utváří sám dodavatel. 

 • Nejprve je podstatné zjistit výši spotřeby. V části A, sekci „PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU“ nalezneme kolonku „spotřeba elektřiny vysoký tarif“, popř. „spotřeba elektřiny nízký tarif“. „Počet jednotek“ značí spotřebu za dané období měřenou v MWh. Je vhodné spotřebu porovnat s fakturou za předchozí období a v případě významné odlišnosti se snažit zjistit příčinu. 
 • Dále je třeba ověřit jednotkovou cenu energie. V části A, sekci „PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU“ nalezneme údaj „Kč/jednotka“ znamenající cenu za 1 MWh, násobek obojího pak výslednou sumu v Kč za reálně odebranou elektřinu. Cena elektřiny se přitom liší dle "distribuční sazby". 
 • V sekci „pevná cena za měsíc“, opět kolonka „Kč/jednotka“ pak zjistíme výši pravidelného měsíčního paušálu, který stanovuje dodavatel. Jeho standardní výše se pohybuje od cca 30 Kč – 200 Kč. Je dobré ověřit, zda paušál významně nepřevyšuje tuto částku.

Klíčové údaje na faktuře za elektřinu

Detail vyúčtovací faktury, regulované platby za dopravu elektřiny a platby za silovou elektřinu, jejichž výši stanovuje dodavatel

Jak ověřit, že cena na faktuře odpovídá

Nejedná se o nic složitého.

 • Nejprve vyhledáme ceník našeho stávajícího dodavatele. Nemáme – li jej v tiskové podobě, nevadí, vždy ho nalezneme také na webových stránkách dodavatele.
 • Ceníky se liší dle vašeho distribučního území (ČEZ, PRE, E.ON). Členění je poměrně snadné, viz obrázek níže:

  Mapa distribučních území
  Mapka distribučních území (oranžová = ČEZ Distribuce, zelená = PREdistribuce, červená = E.ON Distribuce)

 • Cena se také liší dle distribuční sazby.
 • Někdy může členění probíhat i dle produktových řad dodavatele. Název produktové řady/tarifu nalezneme na faktuře.
 • V ceníku ve sloupci/řadě „Cena silové elektřiny“ najdeme jak cenu za samotnou elektřinu – kolonka/y „vysoký tarif“ a „nízký tarif“, tak i za pevný měsíční paušál „pevná cena za odběrné místo“ pro danou distribuční sazbu. Tyto údaje by měly odpovídat údajům na faktuře. 

Co dále

 • Pokud údaje na faktuře neodpovídají ceníku, je třeba se obrátit na zákaznické centrum dodavatele a fakturu reklamovat.
 • Stejně tak pokud se výše spotřeby výrazně liší oproti předchozímu roku a přitom k tomu není žádný objektivní důvod.
 • Platba faktur je vhodný okamžik k ověření, zda se nevyplatí změnit dodavatele energie.
 • Pokud jsme to ještě pro daný objekt nikdy neudělali, je vhodné zkontrolovat, zda se nenabízí příležitost snížit náklady změnou distribuční sazby.
 • Po vystavení vyúčtovací faktury se výše záloh mění, obyčejně k 1.1. dalšího roku na základě přeplatku či nedoplatku. Nově vyměřenou platbu záloh nalezneme v části A, sekce „rozpis záloh na další období“.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více