Jak číst fakturu za plyn

Faktury za energie jsou pro laika nepřehledné a zbytečně složité. Jak se v nich vyznat a zjistit, zdali naše cena nepřevyšuje běžný standard? A máme vůbec šanci poznat, že něco není dobře, abychom mohli případně vznést reklamaci? 

Rozklíčujte jednotlivé položky na faktuře
Zkontrolujte, zda ceny odpovídají ceníku dodavatele
Nenechte se oškubat, pokud faktura není v pořádku

Z čeho se vlastně faktura skládá

Povinný rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování jsou stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu. Faktura se skládá ze tří částí, z obecné ČÁSTI A, podrobné (detailní) ČÁSTI B a doprovodné ČÁSTI C.

Při zjišťování cen je podstatné vědět, „kam se dívat“. Platba je rozdělena položky, které jsou státem regulované, standardně označované jako „platby za distribuci“. Ty není třeba kontrolovat, neboť jsou regulovány státem a jejich výši není možno ovlivnit. Naopak „platby za služby obchodu“ utváří sám dodavatel. 

 • Nejprve zjistíme skutečnou výši spotřeby – Spotřeba plynu se vyčísluje na faktuře ve dvou odlišných jednotkách v m³ obdobně jako na plynoměru a zároveň v MWh. Není to výmysl dodavatelů, společnostem to ukládá platná legislativa. Údaje najdete v části A, „spotřeba celkem za fakturační období“, v sekci „platby za služby obchodu“,kde nalezneme kolonku „dodaný plyn“, popř. „platba za služby dodávky“. Zde „počet jednotek“ značí spotřebu za dané období.
 • Následně zjistíme cenu plynu - V kolonce „Kč/jednotka“ najdeme cenu za 1 MWh, násobek s „počtem jednotek“ pak činí výslednou sumu v Kč za reálně odebraný plyn. Cena 1MWh plynu se na trhu hýbe od cca 700 Kč do 1100 Kč (oboje bez DPH). Překračuje – li výrazně tyto sumy, pak je pravděpodobné, že něco nebude s fakturou v pořádku.
 • V sekci „stálý měsíční plat“, opět kolonka „Kč/jednotka“ zjistíme výši pravidelného měsíčního paušálu, který stanovuje dodavatel. Jeho standardní výše se pohybuje od cca 30 Kč – 300 Kč / měsíc. Jednotkou je v tomto případě počet měsíců, na které se vyúčtování vzhahuje. U odběru vyššího 63 MWh rok (větší kancelářské provozy, průmyslová výroba) je „stálý měsíční plat“ nahrazen „pevnou roční cenou za kapacitu“.

Vyúčtování plynu

Detail vyúčtovací faktury, platby za služby obchodu, jejich výši stanovuje dodavatel a ceny nejsou regulované.

Jak ověřit, že cena na faktuře odpovídá

Nejedná se o nic složitého.

 • Nejprve vyhledáme ceník našeho stávajícího dodavatele. Nemáme – li jej v tiskové podobě, vůbec nevadí, vždy ho nalezneme také na webových stránkách dodavatele.
 • Ceníky se liší dle distribučního území. Členění je poměrně snadné, viz obrázek níže:
  Plyn - Mapa distribuce
  Mapka distribučních společností - plyn

 • Někdy může členění probíhat i dle produktových řad dodavatele. Název produktové řady nalezneme na faktuře.
 • V ceníku ve sloupci „roční odběr v místě spotřeby“ vyhledáme „svou“ roční spotřebu (např. spotřeba 32 000 kWh/rok = sloupec „nad 30 000 do 35 000“), v příslušném řádku pak hledáme cenu energie „cena za odebraný plyn“ a měsíční paušál „stálý měsíční plat“.

Příklad ceníku plynu
Příklad ceníku plynu

Co dále

 • Pokud údaje na faktuře neodpovídají ceníku, je třeba se obrátit na zákaznické centrum dodavatele a fakturu reklamovat.
 • Stejně tak pokud se výše spotřeby výrazně liší oproti předchozímu roku a přitom k tomu není žádný objektivní důvod.
 • Dalším důvodem k reklamaci může být překročení rozmezí cen uvedených výše.
 • Platba faktur je také vhodný okamžik k ověření, zda se nevyplatí změnit dodavatele energie.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více