Jak dosáhnout úspor pomocí klimatizace a rekuperace

Klimatizace pomáhá řešit úpravu teploty, vlhkosti, čistotu a proudění vzduchu uvnitř budov. Lze ji využívat nehospodárně ale i vysoce ekonomicky. Jak ji pořídit třeba do kancelářských budov nebo do provozu a jak zařídit, aby nás tolik nestála a třeba i spořila?

Klimatizace umí nejen chladit, 
ale i topit, vlhčit, čistit, ionizovat...
Šetřete díky rekuperaci - zpětném využití tepla

Co od klimatizace chtít

Především je nutno si uvědomit, že klimatizace nezahrnuje pouze chlazení, ta doopravdy funkční by měla umět mnohem více. Pojem klimatizace se vztahuje k zařízením, která do budovy přivádějí venkovní vzduch a upravují jej - chlazením, úpravou vlhkosti, ionizací, ohřevem v zimě.

Klimatizace může fungovat buď jednosměrně pro chlazení nebo mohou cyklus měnit a vzduch ohřívat. U takové dvojkombinace může být spotřeba klimatizace při ohřevu vzduchu až pětkrát nižší než spotřeba srovnatelného ohřívače – což může znamenat výrazné snížení nákladů na energie.

Další možností úspory je nevyužívat tzv. chladivový systém, tedy ten, který obsahuje kompresor, ale tzv. přímé adiabatické chlazení.  To úplně vynechává chemikálie - technická chladiva a je ekologické. Nabízí relativně nízkou cenu a spotřeba energie oproti systému s kompresorem se pohybuje okolo 20 – 40%.

Co si ujasnit před výběrem

Víte-li přesně, co od přístroje očekáváte - chlazení, topení, čištění, odvhlčení, ionizace - je dalším krokem výpočet potřebného výkonu. K jeho určení je třeba znát objem místností ve firmě, ale i plochu oken nebo parametry tepelné izolace stěn nebo počet zaměstnanců v daném prostoru. Zjednodušené kalkulačky jsou k dispozici na webu, nejpřesnějšího výsledku však dosáhnou specializovaní technici přímo z firem z oboru.

Zásadním parametrem je energetická náročnost budov, zvláště pokud se bude jednat o celoroční provoz, tedy i teplo. V orientaci mohou pomoci energetické štítky.

Velmi podstatnou součástí pořízení klimatizace by měla být změna sazby za elektrickou energii, kdy ideální volbou je C56d. Proč měnit sazbu? Přesunem do C56d se sníží náklady za tzv. silovou elektřinu a tím je možno dosáhnout další úspory.

Rekuperace

Součástí klimatizace může být tzv. rekuperace. Rekuperace zjednodušeně znamená zpětné získávání tepla, tedy využití energie obsažené ve vzduchu odváděném z budovy. Pokud je rekuperace součástí systému klimatizace, dokáže snížit náklady na vytápění o 20%.

Obecně se návratnost klimatizace s rekuperací pohybuje v řádu jednotek let - od 4 do 9, je však ovlivněna celou řadou faktorů – jednou se zásadních je reálná účinnost rekuperace, která se liší dle výrobce nebo velikostí prostor, kvalitou zateplení apod.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

  • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
  • Co vám přinese CNG pohon?
  • Jaké jsou výhody hybridních aut?
  • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

  • Co znamená co v energiích pro firmy
  • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

  • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
  • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
  • Co dělat, když není
Číst více