Jak snížit náklady na energie bez změny dodavatele?

Většina a nás si neuvědomuje, že u elektřiny (nikoliv u plynu) je možné ovlivnit i výši plateb distributorovi a snížit je i o desítky procent.

Nepřeplácejte lokálního distributora energií
Spočítejte si, kolik můžete ušetřit
První kroky pro snížení nákladů

Za co vlastně platíme

U energií platíme část plateb obchodníkovi tj. dodavateli energie a část jejímu distributorovi. Obchodníka si můžeme vybírat. Distributora nikoliv, ten je dán místem, kde je budova připojena do sítě. V tomto článku se budeme zabývat výší plateb za distribuční služby el. energie tj. plateb, které se mohou měnit i bez změny obchodníka - dodavatele energie a tvoří typicky 40% celkové ceny energie.

Kdy je šance na snížení ceny distribuce?

Cenu distribuce ovlivňuje distribuční sazba a výše hlavního jističe. Jejich nevýhodné nastaven je často spjata s objekty:

 • které jsou staršího data,
 • které nový vlastník získal tzv. přepisem tj. změnou vlastníka na základě nákupu nemovitosti, dědictví apod.,
 • v kterých se významně změnilo složení spotřebičů elektrické energie.

Kolik můžeme ušetřit?

Ukažme si to na příkladech tří typů firem - kancelářské prostory, hotel/penzion/nájemní dům a průmyslová výroba.

Elektrická energie

Kancelářské
prostory

Nevhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha, distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba C01d, výše jističe: 3x 25 A
 • Roční spotřeba: 20 MWh, 98 098,20  Kč/rok bez DPH

Vhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha, distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba: C02d, výše jističe: 3x 25 A
 • Roční spotřeba: 20 MWh, 86 555,00 Kč/rok bez DPH

Rozdíl

 • 11 543 Kč/rok bez DPH

Hotel, penzion,
nájemní dům

Nevhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha, distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba: C02d, výše jističe: 3x 80 A
 • Roční spotřeba: 100 MWh, 427 999,00 Kč/rok bez DPH

Vhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha, distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba: C45d - výše jističe: 3x 80 A
 • Roční spotřeba: 100 MWh (5 MWh -vysoký tarif, 95 MWh - nízký tarif), 250 289,85 Kč/rok bez DPH

Rozdíl

 • 177 709 Kč/rok bez DPH

Průmyslová
výroba

Nevhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha, distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba: C25d, výše jističe: 3x 160 A
 • Roční spotřeba: 300 MWh (120 MWh -vysoký tarif, 180 MWh - nízký tarif), 837 355,20 Kč/rok bez DPH

Vhodné
parametry
distribuce

 • Sídlo: Praha distribuční oblast PRE Distribuce, přidělená distribuční sazba: C56d, výše jističe: 3x 160 A
 • Roční spotřeba: 300 MWh (10 MWh -vysoký tarif, 290 MWh - nízký tarif), 715 981,70 Kč/rok bez DPH

Rozdíl

 • 121 373 Kč/rok bez DPH

Příklady nevhodných a vhodných parametrů distribuce pro různé typy středních firem. Podrobné výpočty všech scénářů ke stažení zde.

Úspora u typické menší kancelářské firmy je v řádech tisíců korun ročně, nemá tedy příliš význam se jí zabývat. U podnikání s větší spotřebou energie se ale už má smysl parametry distribuce ověřit.

Tip - V roce 2016 můžete uspořit ještě více než v minulosti


Nový energetický zákon, který úspěšně prošel v roce 2015 ve sněmovně, mění výpočet distribučních poplatků. Pokud máte nevhodně nastaveny výši hlavního jističe před elektroměrem, budete nyní platit více. Dopad může být i takový, že menší nebo střední firma bude platit část plateb za distribuci stejně jako velká továrna s trafostanicí. Proto je vhodné si nechat zkontrolovat hodnotu jističů a případně ji snížit.

Jak na to?

Čím se distribuční sazby liší?

 • Distribuční sazby jsou jiné pro podnikatelské subjekty, které v začátku kódu sazby mají “C”, těmi se zde zabýváme a jiné pro domácnosti, které v začátku kódu sazby mají “D”, ty zde neřešíme. 
 • Pak se dělí na tzv. jednotarifové a dvoutarifové. Jednotarifové sazby umožňují odběr elektřiny pouze ve vysokém tarifu (VT), dvoutarifové sazby umožňují část odběru ve vysokém tarifu a nízkém tarifu (NT).
 • Dále se sazby liší podle různých typů spotřebičů zapojených v objektu jako jsou přímotopy, akumulační kamna, tepelná čerpadla a jejich příkonu. 

Distribuční sazby i výše hlavního jističe jsou uvedeny na fakturách za elektřinu.

Zhodnocení možných distribučních sazeb a výše hlavního jističe pro objekt je úkolem pro odborníka. Jednodušší změny nabývají pouze administrativního charakteru a vyřídí je stávající dodavatel elektřiny. Složitější optimalizace většinou vyžaduje i návštěvu revizního technika na místě.

Jak tedy zjistit, zda a kolik lze ušetřit změnou parametrů distribuce? Buď kontaktovat revizního technika v okolí např. www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Revizni-sluzby/Elektrorevize nebo se obraťte na nás ve formuláři níže.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více