Jak snížit náklady ve vytápění

Snižování nákladů ve vytápění je v současnosti módním trendem. Mezi přehršlí nabídek je ale nutné umět si vybrat. Tak, aby byl zachován základní princip -  dosažení maximální úspory za rozumnou cenu s návratností investice v řádu let.

Vytápění kancelářských a výrobních prostor se liší
Je mnoho variant, z kterých lze zvolit
Je dobré probrat s odborníkem, co je vhodné pro vás

Mezi cenou energie, cenou topidla a komfortem existuje úzká spojitost. Nejpřívětivější z hlediska obsluhy je elektrická energie, současně je nejdražší. Na druhé místo se řadí zemní plyn, který díky moderním kotlům pomáhá rychle snižovat náklady, ale není dostupný zdaleka všude. Cest, jak energie využít je pak celá řada, každá je v hodná v různých situacích.

Vytápění běžných firemních prostor

Kondenzační kotle

Kondenzační kotel (oproti klasickému) pracuje s maximální účinností. Co to znamená? Běžný kotel funguje tak, že spaliny odcházejí přímo do komína. U kondenzačního kotle tomu tak není. Spaliny procházejí ještě jednou jeho částí, kde zkondenzují a předají své teplo díky výměníku vodě. Úspora energie tak může činit např. 15% - 20%. 

Zní to dobře a problém dokonce není ani v pořizovací ceně, která nijak extravagantně nepřekračuje ceny klasických kotlů. Rizika jsou ale spjata s dodržením technických podmínek – teplota vody při výstupu z kotle nesmí překročit tzv. rosný bod (57 stupňů). V takovém případě nedochází ke kondenzaci a z kotle kondenzačního je rázem klasický s cca 90% účinností. Proto je ideální mít ve firmě instalován nízkoteplotní systém – podlahové vytápění, velké radiátory apod.

Elektrické podlahové vytápění

Při vytápění podlahy elektřinou se používá sazba C45d (sazba určená pro vytápění přímotopy, podlahovým vytápěním apod. v podnikatelských prostorech), která je ale jedna z nejdražších. Její výhodou je možnost využití v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem.

Podlahové konvektory

Vytápění konvektory tj. teplou vodou vedenou trubkami v podlaze jsou úspornější než klasické přímotopy a umí efektivně vytopit zejména menší prostory.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu, vody či země. Škála tepelných čerpadel je poměrně široká a vyznat se v nich není bez odborné pomoci úplně jednoduché. Jsou dva nejrozšířenější typy:

 • Tepelné čerpadlo země – voda využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě.
 • Tepelné čerpadlo vzduch – voda přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Jsou využívána zejména tam, kde není realizovatelný hlubinný vrt.

Rekuperační jednotky

Rekuperace je pojem, který označuje zpětné získávání tepla. Pro ohřátí čerstvého chladného vzduchu zvenčí se používá teplo obsažené ve vzduchu odváděném z budovy. Tím dochází k výrazné energetické úspoře při vytápění objektu. Rekuperační jednotky mohou být buď samostatné nebo ve spojení s klimatizačními.

Kogenerační jednotky

Kogenerace je společná výroba tepla a elektřiny s efektivitou až 90%. Hodí se pro některé typy provozů a situace, více k tématu kogenerace zde.

Klimatizační jednotky

I když to zní na první pohled divně, klimatizační jednotky mohou nejen v létě chladit, ale mohou i vzduch ohřívat. Zajímavé je, že takové dvojkombinace může být spotřeba klimatizace při ohřevu vzduchu až pětkrát nižší než spotřeba srovnatelného ohřívače, více k tématu klimatizace zde.

Vytápění výrobních a skladových prostorů

Pro výrobní prostory a haly platí jiná pravidla nežli pro běžné prostory. Mezi nejčastější specifika krom větší spotřeby patří nepřetržitý provoz nebo potřeba stabilnějších zdrojů. Rychlý pokrok v oblasti úspor nabízí přechod směrem k zařízením s vyšší úsporou energie.

Teplovzdušné vytápění agregáty

Základním principem je centrální ohřev vzduchu a jeho rozvod do vytápěného prostoru. K zajištění optimální teploty se využívá agregátů. Velkou výhodou takového řešení je zpětný zisk tepla ze vzduchu, který odchází z objektu. 

Infračervené zářiče

Při vytápění zářiči se primárně neohřívá vzduch, ale plocha (stroje nebo podlaha apod.). Tyto spotřebiče vyzařují infračervené paprsky a elektromagnetické vlnění. K přeměně na teplo dochází po dopadu na těleso. Paprsky se absorbují ve stěnách nebo zařízení, kde se přeměňují na teplo. Dle principu se  infrazářiče rozdělují na tzv. světlé zářiče a tmavé zářiče. 

 • Světlé zářiče jsou využívány zejména ve starších a špatně zateplených halách a prostorech s vysokým stropem.
 • Tmavé zářiče se hodí do modernějších provozoven a prostorech s nízkým stropem.

Uvedené systémy dokáží uspořit 20 – 50% spotřeby energie. Díky tomu je reálná i uváděná návratnost v rámci pěti let.

Zónové vytápění

U velkoprostorových objektů často není nutné vytápět celou šíři haly či výrobní budovy. Vyplácí se tak vytápět pouze určité zóny (pracoviště). K tomuto účelu obvykle vystačí krátkovlnné tepelné zářiče.

Jak na to

U větších firemních prostor se vždy vyplatí přizvat odborníky nebo poptat jako dodavatele takovou firmu, která má dostatečné reference. V základní nabídce od profesionální společnosti by určitě nemělo chybět následující:

 • vypracování studie s vypočítaným potřebným instalovaným výkonem,
 • projektový návrh,
 • pomoc při řešení technických problémů, proškolení pracovníků
 • technicko – ekonomické zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení návratnosti investice.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více