Kolik můžete ušetřit změnou dodavatele energií?

Jednou z cest, jak snížit náklady za energie, je změna dodavatele. Jedná se o poměrně nenáročný administrativní krok, který má okamžitý efekt. 

Zjistěte, kde vám utíkají peníze za energie
Spočítejte si, kolik energie reálně stojí vaši firmu
Najděte nového dodavatele

Kolik můžete ušetřit

Ukažme si to na příkladech tří typů firem - kancelářské prostory, hotel/penzion/nájemní dům a průmyslová výroba. Uvedeny jsou ceny reálných dodavatelů k jaru 2014.

Elektrická energie

Kancelářské
prostory

 • Sídlo: Praha (distribuční oblast PRE Distribuce) - přidělená distribuční sazba: C01d - výše jističe: 3x 25 A
 • Roční spotřeba: 20 MWh
 • Dodavatel A: 86.823,00 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 80.415,00 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 6.000 Kč ročně - Má smysl se tím trápit?

Hotel, penzion,
nájemní dům

 • Sídlo: Praha (distribuční oblast PRE Distribuce - přidělená distribuční sazba: C45d - výše jističe: 3x 80 A
 • Roční spotřeba: 100 MWh (5 MWh - vysoký tarif, 95 MWh - nízký tarif)
 • Dodavatel A: 250.687,85 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 224.544,85 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 25.000 Kč ročně - To už stojí za zamyšlení.

Průmyslová
výroba

 • Sídlo: Praha (distribuční oblast PRE Distribuce) - přidělená distribuční sazba: C56d - výše jističe: 3x 160 A
 • Roční spotřeba: 300 MWh (10 MWh - vysoký tarif, 290 MWh - nízký tarif)
 • Dodavatel A: 669.889,70 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 638.289,70 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 30.000 Kč a spíše více ročně - To už rozhodně stojí za námahu. Proč je vyhazovat z okna, když za ně jde udělat něco užitečného?

Příklady cen el. energie od různých obchodníků pro různé typy firem. Podrobné výpočty všech scénářů ke stažení zde.

Plyn

Kancelářské
prostory

 • Sídlo: střední Čechy
 • Roční spotřeba: 50 MWh
 • Dodavatel A: 50 974,90 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 38.970,00 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 12.000 Kč ročně - Proč ne...

Hotel, penzion,
nájemní dům

 • Sídlo: střední Čechy
 • Roční spotřeba: 350 MWh
 • Dodavatel A: 348.611,50 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 284.527,53 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 64.000 Kč ročně - To stojí za to.

Průmyslová
výroba

 • Sídlo: střední Čechy
 • Roční spotřeba: 600 MWh
 • Dodavatel A: 596.334,00 Kč/rok bez DPH
 • Dodavatel B: 487.761,48 Kč/rok bez DPH
 • Rozdíl: 100.000 Kč a více ročně - Určitě to stojí za to!

Příklady cen plynu od různých obchodníků pro různé typy firem. Podrobné výpočty všech scénářů ke stažení zde.

Co plyne z porovnání:

 • U malých odběratelů se možná roční úspora při změně dodavatele pohybuje v řádech jednotek tisíc Kč. Je tedy otázkou, zda s ní "ztrácet čas".
 • U náročnějších provozů se už jedná o úsporu statisíců Kč ročně.

Pokud se vám tedy sleva vyplatí, pojďme si říci, jak na to.

1. Zjistit stávající ceny

Prvním krokem k úspoře je ujasnění si, kolik vlastně za energie platíte. Vyúčtovací faktury elektřiny či plynu nejsou příliš přehledné. Obsahují celou řadu položek, u nichž není jasné, zda se jedná o čísla, která lze ovlivnit, či nikoli. Ve skutečnosti lze jednoduše ověřit, zda se právě vaší firmě vyplatí uvažovat o změně dodavatele či vyjednávat se stávajícím.

Ke zjištění aktuálních nákladů je možné využít poslední vyúčtovací fakturu, nebo ceník příslušného dodavatele, který je k nalezení na jeho webových stránkách. Ceníky se mohou lišit dle jednotlivých produktových řad. Ověřit stávající produktovou řadu lze buďto na smlouvě, nebo na vyúčtovací faktuře. 

Platby, která tvoří celkovou platbu za elektrickou energii, je možno rozdělit do dvou kategorií - platby paušální a platby, jejichž výši může ovlivnit koncový spotřebitel. Paušálními položkami není nutno se zabývat, jejich výši není možné ovlivnit a jsou pro všechny spotřebitele totožné. Mění se jednou ročně na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Ovlivnitelné platby jsou následující:

 • Elektřina - Jakýkoli koncový spotřebitel může ovlivnit cenu za tzv. „silovou elektřinu“, tedy za vlastní spotřebu a také tzv. „pevnou cenu za měsíc“. Výši obou částek tvoří dodavatel svobodně a je možno je měnit. Silová elektřina je počítána v tzv. vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT). Měřící jednotkou je kWh, popř. MWh. Pevná cena za měsíc je stálou platbou určovanou dodavatelem. Její obvyklá cena u elektřiny se pohybuje v rozmezí 10 Kč - 100 Kč/ měsíc. Podrobnosti najdete v článku "Jak číst fakturu za elektřinu?"
 • Plyn - Jakýkoli koncový spotřebitel může ovlivnit cenu za tzv. „odebraný plyn a ostatní služby dodávky“, tedy za vlastní spotřebu a také tzv. „stálý plat v Kč/měsíc“. Výši obou částek tvoří dodavatel svobodně a je možno je měnit. U odběratelů s vyšší spotřebou nad 63 MWh ročně položka „stálý plat v Kč/měsíc“ není a mění se na tzv. „stálý měsíční plat za kapacitu“. Pevná cena za měsíc je paušální platbou tvořenou dodavatelem. Její obvyklá cena u plynu se pohybuje v rozmezí 6,30 Kč - 300 Kč/ měsíc. Podrobnosti najdete v článku "Jak číst fakturu za plyn?".

2. Zjistit, kolik bych mohl/a platit

Existuje celá řada cest, jak ověřit, zda je výše vašich nákladů výhodná, přiměřená nebo předražená. Nejjednodušší možností je zvolit některý z nezávislých internetových kalkulátorů, např. kalkulátor cen energií TZB info. Obsahuje nejen pořadník stávajících cen, ale také zobrazení všech volitelných i paušálních položek. Ty se dají porovnat s údaji na vaší stávající faktuře za energie a dopátrat se tak levnějšího produktu.

Firemní segment je pro dodavatele obzvláště cenný, tzn. je možno i přes současné příznivé podmínky získat ještě výhodnější tarif. Prozkoumat u stávajícího dodavatele možnosti změny ceny se tak vyplatí takřka pokaždé a poměrně malá časová investice může být odměněna relativně významných snížením nákladů.

Pokud nás stávající dodavatel neuspokojí, je možné hledat jiného dle výsledků z kalkulátorů. Kromě nabízené ceny je ovšem nutné zvážit i další parametry dodavatele, které jsou předpokladem pozdějšího bezproblémového fungování s ním. Patří k nim zejména následující.

 1. Obchodní podmínky
  1. Délka trvání vztahu - Pokud by měl vztah být na dobu určitou (standardem jsou dvě léta), je dobré zajistit si skutečně co nejvýhodnější cenové podmínky. Cena energií se určuje na burze a v dnešní době, zejména u elektrické energie, se často pohybuje směrem dolů. Co se zdá v současnosti jako luxus, může být za rok průměrné či dokonce nevýhodné. Vztah na dobu neurčitou může být perspektivnější, ale také dražší.
  2. Sankce -  Solidní partner má sankcí minimum nebo vůbec žádné. Standardem jsou poplatky za předčasné ukončení smlouvy, ale žádné další. Dodavatel, který vyžaduje poplatky za jakoukoli službu, nebo třeba dokonce i za zaslání e-mailu, není tím, koho hledáte.
 2. Zákaznický servis - Ještě před podpisem smlouvy je dobré vědět, že je kam se dovolat, že skutečně telefon někdo zvedne, že někdo reaguje na e-mail za rozumnou dobu, že dodavatel má otevřenu zákaznickou kancelář od pondělí do pátku a ne dvě hodiny v týdnu. Ověření je možné přes web provozovatele popř. zavoláním, osobní návštěvou apod.
 3. Nový partner by také měl garantovat stabilitu nejen finanční, ale i existenční - abyste měli rozumnou míru jistoty, že bude schopen dlouhodobě dostát svým závazkům.

3. Změna dodavatele

Pokud se rozhodnete pro určitého dodavatele, po vašem svolení budoucí dodavatel prověří váš stávající smluvní vztah a navrhne možnosti řešení. V případě, že v obchodních podmínkách žádný zásadní závazek není (např. vysoká sankce za předčasný odchod od stávajícího obchodníka), měli byste obdržet výpočet výše ročních úspor. Všechny administrativní kroky pak vyřizuje budoucí dodavatel, jedinou součinností by měl být podpis nové smlouvy.

Pokud na předchozí kroky nemáte čas či myšlenky, ale ušetřit za energie chcete, rádi vám s tím pomůžeme, kontaktujte nás.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více