Snížit náklady formou aukce energií? Pro a proti

Elektronické aukce energií mohou znamenat pro odběratele bezpracné snížení nákladů. Umožňují zákazníkům bez jakékoli činnosti dosáhnout ideální ceny.  Mohou se ale stát i zdrojem nemalých problémů, spjatých s vítězným dodavatelem aukce. Jaká jsou rizika a přínosy aukcí? Jak se jich zúčastnit tak, aby byl zaručen úspěch?

Na elektronické aukci můžete získat výhodnější ceny za energie
Vysoké sankce mohou výhodnou smlouvu znehodnotit
Před podpisem smlouvy si vše pořádně ověřte a spočítejte

Co je elektronická aukce energií?

Elektronické aukce pro firemní segment nejsou žádnou novinkou, nicméně jejich výhody mohly donedávna okusit zejména velké společnosti a koncerny. Aukce v Říčanech otevřela dveře nejen malým firmám či městským odběrům a domácnostem. 

Principem aukce je soutěž o nejnižší cenu komodity (a druhé volitelné položky – měsíčního paušálu). Pořadatelé aukcí disponují sofistikovaným elektronickým nástrojem, který umožňuje online soutěž mezi jednotlivými obchodníky o portfolio, které je předmětem soutěže, tedy vlastní potenciální zákazníky. Zúčastnění dodavatelé mají možnost svou původní nabídkovou cenu dále snižovat a poskytnout tak klientům elektrickou energii či zemní plyn laciněji, nežli za běžné ceníkové ceny.

Jak probíhá aukce?

Pořadatel aukce standardně vymezuje soutěž hranicemi městského celku, obvodu, popř. okresu či přidružených municipalit. S nabídkou pořádání aukce oslovuje vrcholné představitele města, povětšinou přímo starosty. Ti umožní v obecních prostorách sezení mezi pořadateli a odběrateli. Zákazník pro zařazení do aukce potřebuje poslední vyúčtovací fakturu a ideálně i stávající smlouvu. Součástí jednání bývá i podpis smlouvy o spolupráci mezi pořadatelem a klientem. 

Pořadatel následně osloví jednotlivé dodavatele, kteří soutěží o všechny odběratele, každá aukce má tedy jen jediného vítěze. Kritériem pro výhru je nejnižší cena.

PRO aukce

 1. Už samotný princip soutěže je pro odběratele velmi výhodný.  Model „online boje“ o větší počet zákazníků, které dodavatel obvykle není schopen v tak krátké době získat dalšími formami akvizice, zvyšuje pravděpodobnost dosažení vysoké úspory. Spojení celé řady odběratelů činí z dlouhé řady malých klientů jednoho velkého zákazníka a zvyšuje dále tlak na konečnou výši úspor.
 2. Budoucí klient se nemusí o nic starat, administrativa je vyřešena už přihlášením do aukce. Jedinou zátěží je podpis smlouvy s vítězem, který běžně zákazníka vyhledá aktivně sám.

PROTI aukcím

Rizika nejsou pro laika na první pohled zjevná, o to mohou být nebezpečnější. 

 1. Častým omylem je reálná výše úspor. Pořadatelé rádi mediálně deklarují snížení cen o 25% – 30%, obvykle ale úspory vypočítávají z posledních zákazníky odevzdaných vyúčtovacích faktur (aktuálně běžně rok 2013) versus vysoutěžené ceny (rok 2014). Odběratel by přitom díky klesající ceně trhu uspořil i bez účasti v soutěži, proto je výpočet značně zavádějící a může uvádět potenciálního klienta v omyl.
 2. Větší hrozbou je podpis „Smlouvy o spolupráci“ mezi pořadatelem a zákazníkem, kdy se zákazník zavazuje podepsat smlouvu s vítězem pod hrozbou často nemalé sankce. Vítězný dodavatel ale díky jedinému soutěžnímu kritériu, jímž je cena, nemusí být solidním partnerem pro další spolupráci. Sankce či zpoplatněná telefonická a e-mailová komunikace mohou úsporu zcela znehodnotit. Od dodavatele se pak dá „utéci“ jej díky další sankci a takováto zkušenost může být nakonec dražší, nežli nečinnost a neúčast v aukci.

Jak na to bez rizik

Tlak Energetického regulačního úřadu a přidružených poradenských společností na pořadatele elektronických soutěží způsobil, že od sankcí někteří couvli. Účast se tak stala volbou, nikoli zpoplatněnou povinností. Stačí si pozorně přečíst nabízenou Smlouvu o spolupráci a mít ověřeno, že vše je zdarma a případný nesouhlas s podpisem smlouvy s vítězným obchodníkem je možný a bezplatný

Vysoutěžená cena musí být pro odběratele zveřejněna a ten si pak např. na internetových kalkulátorech může porovnat její výhodnost. Stejně tak si staří prostudovat obchodní podmínky vítěze, nezabere to příliš času najít případné skryté poplatky

Za dodržení těchto pravidel může být aukce energií vhodnou volbou a úspory mohou u firem dosahovat i desetitisíců ročně.

Jaké jsou tedy možnosti

 1. Kontaktovat přímo pořadatele aukcí, mezi nejčastější patří eCentreA-TENDER a Aukce Jinak.
 2. Kontaktovat představitele vaší obce či města a zapojit do aukce pořádaných radnicí či do aukcíprobíhajících v okolí viz např. informace o aukci v Říčanech u Prahy.
 3. S jakýmikoliv dodazy či náměty se obrátit na nás.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více