Snižujte náklady s alternativními zdroji energie

I když cena elektřiny dlouhodobě klesá, na fakturách se to příliš neprojevuje. Zatím nepříliš tradičním, o to více ale spolehlivým řešením mohou být tzv. alternativní zdroje.

Pro koho jsou vhodné alternativní zdroje energie
Druhy alternativních zdrojů energie
Zvolte nejefektivnější řešení dle vašich možností

Proč přemýšlet o alternativních zdrojích

Pomineme – li objekty, kterým jiné řešení nezbývá, například jsou odříznuty od distribučních sítí a náklady na jejich dovedení k odběrnému místu by zásadně prodražily investici, prvotním důvodem je nezávislost.  Vyrobenou elektřinu je navíc možno prodávat zpátky do sítě, vlastní zdroj napájení řeší i nutnost pohybu. Vlastní výroba přináší uživateli nové možnosti a může znamenat velké úspory.

Druhy alternativních zdrojů 

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely pracují na principu fotoelektrického jevu – částice světla dopadají na článek a emitují z něj elektrony, struktura článku pak uspořádává jejich pohyb na stejnosměrný elektrický proud. Se solárními články je možno řešit i ty nejmenší instalace např. na střechách kancelářských budov či skladových a výrobních hal, současně ale i realizovat aplikaci u velkých elektráren.

Většina systémů je tzv. připojena k síti. Pokud je fotovoltaika součástí budovy, je produkce energie prodávána do sítě. Vlastní objekt spotřebovává elektřinu dle své spotřeby, nezávisle na výkonu systému.

Fotovoltaiku lze využít i v místech, kde přípojka chybí, nebo její instalace není možná, na chatách, lodích, veřejných osvětleních "mimo civilizaci" apod.

Tip - Méně administrativy a nákladů se solárními panely


Nový energetický zákon, který úspěšně prošel v roce 2015 ve sněmovně, přinese jednu výhodu. U solárních panelů s výkonem do deseti kilowattů nemusíte mít status podnikatele a přidělené IČ resp. registrovanou živnost pro výrobu elektřiny. Současně si nemusíte pořizovat licenci, kterou dosud vydává Energetický regulační úřad. Velkým přínosem je tak daleko méně papírování a obecně i úspora nákladů. Snad se tak vrátí solárním panelům jejich původní účel tj. obnovitelný zdroj energie a ne tunelování státního rozpočtu.

Vodní elektrárny a geotermální energie

Předností vodních elektráren je fakt, že neznečišťují ovzduší, jsou bezodpadové a obvykle i velmi bezpečné. Základním stavebním kamenem je turbína, která je na společné hřídeli s elektrickým generátorem a umožňuje tak měnit mechanickou energii vody na elektrickou. Geotermální elektrárny využívají k výrobě elektřiny tepelnou energii z nitra země. Předpokladem je ošem vhodné místo.

Biomasa

Biomasa je hmotou organického původu. Můžeme si pod ní představit dřevo, slámu, popřípadě zemědělské zbytky či exkrementy užitkových zvířat. Základními technologiemi zpracování jsou spalování, zplyňování nebo kvašení. Předpokladem je stálá dostupnost biomasy co nejblíže předpokládaného zdroje. Dovozy z větších vzdáleností provoz výrazně zdražují. Navíc je po biomase sháňka a dávno neplatí "rádi vám to dáme zadarmo, když si to odvezete".

Větrné elektrárny

Větrné elektrárny fungují na principu větné turbíny na stožárech, která převádí větrnou energii na rotační mechanickou. Ta je poté díky generátoru zdrojem elektrické energie. Až na výjimky jsou vhodnými lokalitami pouze Krušné hory a Jeseníky.

Tepelná čerpadla

Principem tepelného čerpadla je uzavřený chladící okruh, jímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Podobně fungují například ledničky. Pro ohřev vody a vytápění menších objektů jsou na našem trhu dostupná kompaktní tepelná čerpadla. Díky tzv. reverznímu chodu (v zimě topí, v létě chladí) se čím dál častěji využívají pro chlazení například v kancelářských prostorách.

Cesty k úsporám

I Vaše firma může díky alternativním zdrojům energie uspořit. Řešení na míru je vhodné neuspěchat a konzultovat s odborníkem. V zásadě ale platí následující schémata:

 1. Menší provozovna, kancelářské prostory – Zvažte tepelné čerpadlo, solární panely. Mimo to uvažujte o změně dodavatele nebo výměně kotlů za modernější.
 2. Velké provozovny, areály – Variantou pro ně může být nejen fotovoltaika, ale i kogenerační jednotky. Za pozornost zejména u areálů nebo průmyslových subjektů stojí i možnost být provozovatelem lokální distribuční soustavy (dále jen LDS). Motivem vzniku LDS jako podnikatelského subjektu je využití příležitosti k podnikání v energetice v těch případech, kde v důsledku restrukturalizace a změn vlastnických vztahů došlo k rozpadu původního subjektu na řadu organizačních jednotek a jejich následné privatizaci. Provozovatel (správce) elektroenergetického hospodářství se v nové situaci stává dodavatelem elektřiny nově vzniklým samostatným podnikatelským subjektům a získání licence na distribuci mu tuto podnikatelskou aktivitu umožňuje.

Administrativa a zisk licencí

Pokud Vás některé z variantních řešení zaujalo, je vhodné nevynechat následující kroky:

 • Finanční stabilita projektu – V zásadě se jedná pouze o výši investice a možnosti, jakým způsobem projekt financovat. Investorem může být banka i soukromá osoba, vhodné je zjistit možnost dotací a informovat se u Energetického regulačního úřadu na výši příspěvků. Ty se obvykle mění každý kalendářní rok a zásadním způsobem mohou ovlivnit výhodnost či nevýhodnost celého projektu.
 • Vlastní projektová dokumentace – Bez odborníků ji takřka není možno řešit. Specializovaných firem je v oboru celá řada.
 • Licence – V případě provozování kupř. větné či vodní elektrárny nebo LDS je nutno vlastnit licenci. Tu vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Nutné předpoklady pro její vydání je možno verifikovat přímo na webu ERÚ.

Vyplatí se alternativní zdroje?

Tuto otázku nelze zodpovědět obecně. Určitě má význam o nich uvažovat v případě, kdy náklady na zavedení či posílení el. vedení do objektu jsou vysoké. Dá se říci, že zatímco fotovoltaika je spíše investicí do vlastní energetické soběstačnosti a snížení účtů za elektřinu (pokud spotřebujete  méně než-li vyrobíte, automaticky posíláte do sítě tzv. přebytky, jejichž tržní cena se aktuálně pohybuje v řádech od 0,3 Kč do 1 Kč za 1 kWh), provozování lokálních distribučních soustav či elektráren může být výnosným podnikatelským záměrem.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více