Zafixovat cenu energií na delší období nebo ne?

Módním trendem posledních let se v nabídkách jednotlivých obchodníků s energiemi stala tzv. fixace ceny, tedy možnost získat trvalou a neměnnou cenu na určité období, nejčastěji po dobu dvou let. Kdy se „vázat“ a kdy zůstat „svobodný“ a co se vyplatí firemní klientele?

Zafixování ceny energií nemusí být vždy výhodné
Délka smlouvy fixace by neměla přesáhnout 2 roky
Tři jednoduché kroky k zisku výhodné fixace

Délka smluvního vztahu a její výhody a nevýhody

Délku smluvního vztahu určuje tzv. „Smlouva o sdružených službách dodávky energií“ (popř. „…dodávky plynu“ nebo „…dodávky elektřiny“), uzavírána mezi zákazníkem (koncovým odběratelem) a dodavatelem. Délka smluvního vztahu se liší na bázi jednotlivých produktů obchodníka a je definována obchodními podmínkami, jež bývají nedílnou součástí smlouvy. Obecně je možno uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, nebo smlouvu na dobu určitou, obvykle na dva, tři, pět let. 

 • Smlouvu na dobu neurčitou je možno kdykoli vypovědět a reagovat tak na změny trhu a na ně navazující nižší ceny, nespokojenost s dodanými službami apod. Pro zákazníka je tak výhodnější, neboť se může svobodně rozhodovat v kterémkoli čase o možnosti změny.
 • Smlouvu na dobu určitou je obvykle možno ukončit až po vypršení její délky, standardně písemnou výpovědí min. 3 měsíce před samotným vypršením. Běžné bývá prodloužení (prolongace) na další, typicky stejně dlouhé období. Předčasný odchod zákazníka se „trestá“ – firemní sankce za předčasný odchod od stávajícího dodavatele mohou činit tisíce, ale i desetitisíce korun. Bez výrazně výhodných finančních podmínek už na startu tak nedává přílišný smysl.

PRO fixaci

Vznik liberalizovaného prostředí a s ním stále častěji se objevující nabídky, které neobsahovaly žádnou vázanost, přispěly ke vzniku možnosti fixace ceny. Trend „zavaž se na delší dobu, ale za méně peněz“ může být výhodný pro obě strany, zbavuje nejistoty a nutnosti zabývat se burzovními výkyvy a reakcemi subjektů na trhu.

Kdo mi může nabídnout fixaci a jak moc výhodně

Fixaci většinou nabízejí ty subjekty, jež disponují vlastním risk managementem a sofistikovaným odhadem vývoje cen. Jejich politika nebývá krátkozraká a obvykle za sebou mají stabilní finanční zázemí. 

První možností je navázat diskusi s majoritními dodavateli. Jejich fixované produkty mohou být velmi zajímavé už pro kategorii domácnost, u firemního segmentu může být snížení nákladů ještě podstatně vyšší. Samozřejmostí „těch velkých“ je možnost vyjednávat o ceně, o kontraktu pouze na jeden kalendářní rok apod.

Fixaci ceny nabízejí také partneři, kteří se zabývají výběrem vhodné ceny v tzv. elektronických aukcích. Umí oslovit za zákazníka portfolio dodavatelů a vysoutěžit atraktivní cenu. 

Další variantou je oslovit poradenskou firmu, která dokáže obchodovat přímo s burzou a nabídnout taktéž obvykle roční individuální smlouvu s fixací ceny. Tato volba se ale obvykle vyplatí jen středním a velkým firmám.

PROTI fixaci

Zmrazit cenu znamená zbavit se možnosti jakkoli reagovat na výhodné nabídky, které se objevují v pravidelných intervalech. Zatímco u komodity plyn je obtížné v současnosti predikovat další vývoj cen, u elektřiny dochází k poklesu cen, který se pravděpodobně nezastaví ani v roce 2014. Jako příklad lze uvést webový portál www.pxe.cz, který křivku vývoje cen zobrazuje v grafu a je čitelný i pro laika. 

Možnost využít elektronické aukce stojí a padá společně s vítězným dodavatelem. Jeho obchodní podmínky mohou úsporu zcela znehodnotit. Pokud tedy aukce, pak jen s možností kdykoli od ní bezplatně odstoupit. 

Jak na to

Výhodnost či nevýhodnost řešení není možné prezentovat bez posouzení nabídky. Před volbou je určitě vhodné zvážit všechna pro a proti.

 1. První krok: Poptat individuální nabídky - Neomezujte se zkoumáním ceníkových cen, požádejte vytipované portfolio dodavatelů o individuální nabídku. Ta by měla obsahovat dva scénáře - cenu na dobu neurčitou (bez fixace), cenu na dobu určitou (s fixací).
 2. Druhý krok: Je-li fixace výhodnější... - Maximální délka fixace by měla být dva roky, ne delší, v ideálním případě na jeden rok.
 3. Třetí krok: Zvážení sankcí - Pokud se zavážete k době určité, měli byste znát případné sankce za předčasný odchod k jinému dodavateli. Dají se nalézt přímo ve smlouvě nebo obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

Nezávazná poptávka příliš času nezabere a výše případné úspory může být velmi příjemným překvapením. Nevíte jak na to, nemáte na to čas, myšlenky, nervy...? Kontaktujte nás níže.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více

Slovník pojmů

 • Co znamená co v energiích pro firmy
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Jak číst fakturu za plyn

 • Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za plyn
 • Jak si ověřit, že faktura je v pořádku
 • Co dělat, když není
Číst více